Giới thiệu

Người viết: SGP | Ngày giờ: 10/05/2017

Công ty CP DV Bưu chính Viễn thông Sài Gòn(SPT) là công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông được thành lập vào ngày 27/12/1995. SPT chuyên cung cấp các dịch vụ BCVT trên phạm vi toàn quốc như các loại hình dịch vụ bưu chính, điện thoại di động, điện thoại cố định, trung kế bộ đàm, Internet, VoIP, xây dựng công trình, kinh doanh và nhập khẩu thiết bị viễn thông...

Trung tâm Bưu chính Sài Gòn(SGP) là đơn vị duy nhất thuộc Công ty SPT kinh doanh về lĩnh vực Bưu chính, được thành lập theo quyết định số 69\HĐQT-QĐTL ngày 31/12/1996.

Trung tâm Bưu chính Sài Gòn(SGP) chuyên cung cấp các dịch vụ về bưu chính như chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, chuyển phát bưu kiện, kho vận, phát hàng thu tiền(COD)...