Bảo Mật Thông Tin

Bảo Mật Thông Tin


Trung tâm bưu chính Sài Gòn (SGP)

Hotline: 1900 7227


10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TP HCM, Việt Nam
Điện thoại HCM (028) 5404 0999 - (028) 5404 7979 - (028) 5444 9999
Email: sgp-shopping@spt.vn

 
1 Mục đích áp dụng:
Chính sách bảo mật (sau đây gọi là "Chính sách") nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân, tổ chức tham gia truy cập hoặc giao dịch trên website Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn saigonpost.com.vn (sau đây gọi là "Website") thuộc quyền sở hữu của Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn (sau đây gọi là "SGP").
Chính sách này mô tả cách thức để SGP thu thập, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân, tổ chức thực hiện truy cập, giao dịch trên Website của SGP. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Website của SGP được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách được cập nhật sau này. Phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày sửa đổi, bổ sung Chính Sách khi Chính Sách được đăng tải trên Website của SGP.
Chính sách này có thể được sửa đổi bởi SGP vào bất cứ thời điểm nào, do đó Quý Khách Hàng cần tham khảo và cập nhật các quy định mới nhất của Chính Sách khi sử dụng các Dịch vụ tại Website. Quý Khách Hàng sử dụng các dịch vụ được cung cấp tại Website được hiểu là Khách Hàng đã đồng ý các nội dung quy định tại Chính Sách.
Trong trường hợp không đồng ý với các quy định tại Chính Sách này, Khách Hàng vui lòng thực hiện thao tác đóng trình duyệt và không sử dụng các Dịch vụ quy định tại Website.
Mục đích của Chính Sách này là để đặt ra các nguyên tắc nhằm điều chỉnh việc sử dụng các thông tin cá nhân mà SGPcó được từ Khách Hàng và cách thức để bảo mật thông tin.
Mọi tranh chấp phát sinh về bảo mật thông tin sẽ được áp dụng Chính Sách này và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan để giải quyết.
Chính sách này chỉ áp dụng đối với Khách Hàng sử dụng Website này và không áp dụng cho các trang web khác liên kết đến Website.
2 Quy định cụ thể về thu thập, sử dụng, lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng:
2.1 Thu thập thông tin
Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và Mua hàng tại Website, liên hệ với SGP để tra cứu thông tin về đơn đặt hàng hoặc giải quyết các vấn đề khác có liên quan đến đặt hàng tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch như: các thông tin của Khách Hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thư điện tử, thông tin xuất hóa đơn  GTGT (“Thông Tin Khách Hàng”).
Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.
SGP không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác.
SGP thu thập thông tin từ Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập vào Website, đăng ký tài khoản, đặt hàng, đăng ký tham gia các chương trình rút thăm trúng thưởng hay gửi câu hỏi tham vấn hoặc SGP cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh của SGP cung cấp. Mục tiêu thu thập thông tin của SGP là nhằm đảm bảo cho Khách Hàng có được những lưu ý hữu ích khi truy cập vào Website và tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều trường hợp. Chẳng hạn, SGP có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để giúp cho Khách Hàng truy cập và sử dụng Website dễ dàng hơn bằng cách không phải nhập lại thông tin nhiều lần, giúp Khách Hàng nhanh chóng tìm thấy thông tin về hàng hóa và dịch vụ có liên quan cần tìm kiếm và cập nhật cho Khách Hàng những thông tin mới về hàng hóa và dịch vụ mà SGP cung cấp.
Khi Khách Mua hàng tại Website, SGP sẽ yêu cầu Khách Hàng cung cấp trung thực và chính xác bao gồm và không  giới hạn những thông tin sau: tên, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND hoặc Hộ chiếu và nghề nghiệp của Khách Hàng. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được lưu lại và dùng để phục vụ cho mục đích nhận diện khi Khách Hàng truy cập trong những lần sau.
SGP cũng tôn trọng sự riêng tư của trẻ em khi sử dụng Website. Trong trường hợp người sử dụng Website dưới 15 tuổi, xin vui lòng không  gửi bất kỳ thông tin cá nhân cho SGP.
Một hoặc nhiều trong các phương thức sau đây mà SGP thường sử dụng để thu thập thông tin của Khách Hàng:
(a) Đăng ký mua hàng: Trong quá trình đăng ký mua hàng hóa, Khách Hàng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân về thông tin giao nhận hoặc các thông tin khác phục vụ cho mục đích xử lý đơn đặt hàng. Các thông tin đó còn được sử dụng cho mục đích thanh toán, để hoàn thành đơn đặt hàng của Khách Hàng, để liên hệ với Khách Hàng về đơn đặt hàng và cho mục đích tiếp thị nội bộ trong tương lai.
(b) Điạ chỉ thư điện tử và số điện thoại: Một số mục của Website cho phép Khách Hàng nhập địa chỉ email và số điện thoại của Khách Hàng cho các mục đích như: đăng ký một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, đăng ký nhận thông tin về thương hiệu mới, chương trình khuyến mại mới. Sự tham gia của Khách Hàng trong các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng là hoàn toàn tự nguyện. SGP có thể sử dụng thông tin này phục vụ cho các chương trình khuyến mại như bốc thăm trúng thưởng, chương trình khách hàng thân thiết... Ngoài ra, SGP có thể công bố tên và địa chỉ của người trúng thưởng (người chiến thắng) trong trường hợp Khách Hàng nhận được giải thưởng khi tham gia các chương trình khuyến mại được tổ chức bởi SGP.
2.2 Lưu giữ và bảo mật thôn tin.
Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và SGP, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của SGP. Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng qua các cổng thanh toán (nếu có) sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của SGP bảo mật theo các tiêu chuẩn vận hành cam kết.
Đối với các KH đã mua hàng SGP vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này có thể được SGP lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên Website. Sau khi thời hạn này kết thúc, SGP sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng.
Khách Hàng không được sử dụng các công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của SGP, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống SGP, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp SGP phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, can thiệp trái phép vào hệ thống dữ liệu của SGP…SGP có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
2.3 Sử dụng thông tin khách hàng.
SGP có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp nhằm mục đích để:
(a) Phục vụ cho mục đích nội bộ và lợi ích của Khách Hàng
  • Phục vụ cho mục đích xử lý đơn đặt hàng của Khách Hàng và cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ.
  • Thực hiện cải thiện nội dung và bố cục của Website, để cải thiện tiếp cận và cho những nỗ lực tiếp thị hàng hóa.
  • Xác định thông tin thị trường chung về khách truy cập vào Website.
  • Xử lý thanh toán và thông báo các chi tiết giao dịch.
  • Giải quyết tranh chấp và khiếu nại.
  • Đo lường
  • Liên lạc với Khách Hàng cho các mục đích để tiếp thị, cung cấp các chương trình khuyến mại, khảo sát ý kiến Khách hàng.
  • Liên lạc với Khách Hàng: SGP sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để liên lạc với Khách Hàng khi xử lý đơn hàng, giao hàng cho Khách Hàng. Ngoài ra, SGP có thể gửi cho Khách Hàng một email xác nhận khi: (i) Khách Hàng đăng ký thành viên website; hoặc (ii) Khách Hàng đăng ký nhận thông tin về một chương trình khuyến mại, một cuộc thi được tổ chức bởi SGP; (iii) Khách Hàng đã đăng ký mua sản phẩm của SGP; (iv) các trường hợp khác mà SGP thấy cần thiết vì lợi ích của Khách Hàng; (v) Khách Hàng đăng ký thư điện tử để nhận các thông tin về những nhãn hiệu mới, hàng hóa phong cách mới, hoặc kích thước hàng hóa; thông tin các chương trình giảm giá, các sự kiện bán hàng của SGP.
Phục vụ cho mục đích thực hiện đơn đặt hàng: SGP tiết lộ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ để giúp họ thực hiện các dịch vụ của họ (Ví dụ, để cung cấp hàng hóa cho Khách Hàng, bảo hành hàng hóa…). SGP hợp tác với các bên thứ ba (ví dụ như các nhà cung cấp giao hàng ...) để đảm bảo giao hàng theo đơn đặt hàng.
Trong trường hợp giao hàng, SGP cung cấp cho công ty vận chuyển một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ giao hàng, email và số điện thoại để vận chuyển hàng cho Khách Hàng khi đó các công ty vận chuyển sẽ cam kết bảo mật các thông tin được cung cấp.
Mục đích tiếp thị: SGP có thể công khai tên, hình ảnh, thông tin khác của những người chiến thắng cuộc thi và rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mại khác phục vụ cho mục đích tiếp thị.
Các hoạt động khác phục vụ cho lợi ích của Khách hàng.
(b) Sử dụng thông tin cho các mục đích khác
Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích : SGP có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp SGP tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho SGPsẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với SGP: SGP có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các các đối tác liên kết. Việc chia sẻ này giúp SGP có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp đó, các công ty liên kết của SGP có thể được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, các công ty đó sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ ba là đối tác, đại lý của SGP: SGP có thể chuyển thông tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. SGPcũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được SGP sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
2.4 Liên kết với các website khác.
Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của SGPtại saigonpost.com.vn. SGP sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào SGP từ các website khác không phải là website chính thức của SGP.
2.5 Về việc chia sẻ thông tin khách hàng.
SGP không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để SGP cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …)
Ngoài các trường hợp nêu trên, SGP sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, SGP cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
2.6 Sử dụng bộ nhân dạng Cookie.
SGP cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của SGP... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp SGPhiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Khách Hàng. Khách hàng có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối hoặc chấp nhận cookie từ Website hoặc loại bỏ các tập tin cookie từ ổ đĩa cứng của Khách Hàng.
Web beacons: hỗ trợ trong việc cung cấp các tập tin cookie và để giám sát việc truy cập và sử dụng website. SGP có thể sử dụng dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo để phục vụ quảng cáo. Các công ty này có thể sử dụng các tập tin cookie và các cảnh báo web để đo lường hiệu quả quảng cáo.
Log Files: hầu hết các website, các máy chủ có thể tự động nhận ra các liên kết mà từ đó Khách Hàng truy cập. Tuy nhiên, SGP có thể lưu giữ lịch sử truy cập đến Website của Khách Hàng các mục đích hệ thống xử lý sự cố, điều tra gian lận.
2.7 Thư điện tử quảng cáo và ý kiến đánh giá của khách hàng.
Khi khách hàng đăng ký thành viên, đăng ký mua hàng hóa tại SGP, Khách Hàng đồng ý cho phép SGPgửi các thư điện tử nhằm mục đích xác nhận thông tin thành viên, các thông tin về các chương trình tiếp thị về hàng hóa, dịch vụ của SGP. Khách Hàng có thể yêu cầu không nhận thư điện tử quảng cáo từ SGP.
Theo yêu cầu của Khách Hàng, SGP sẽ (a) sửa chữa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của Khách Hàng; (b) ngăn chặn việc gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng.
Để từ chối nhận thư điện tử quảng cáo, Khách Hàng có thể click vào liên kết hủy nhận thư điện tử quảng cáo được đề cập trong thư điện tử hoặc có thể liên hệ số điện thoại hỗ trợ 1900 7227 hoặc gửi email về địa chỉ sgp-shopping@spt.vn để được hỗ trợ hủy bỏ việc nhận thông tin từ thư điện tử.
Khách hàng có thể thực hiện đánh giá Hàng hóa, đăng ý kiến nhận xét khi mua hàng hóa trên Website của SGP. Vì mục đích bảo vệ tốt hơn lợi ích của khách hàng, ý kiến đánh giá của Khách Hàng có thể được xem xét bởi SGP trước khi được chấp thuận hiển thị trên Website.
3 An toàn bảo mật:
SGP đã thiết lập một số công nghệ bảo vệ tại chỗ để đảm bảo rằng quá trình giao dịch của chúng tôi là cực kỳ an toàn và thông tin của Khách Hàng được bảo mật.
Quý khách lưu ý rằng việc bảo vệ thông tin của Khách Hàng luôn yêu cầu sự hợp tác từ hai phía. Khi mua hàng hóa trên bất kỳ địa điểm trực tuyến nào, tiêu chí thận trọng phải luôn luôn được thực hiện. Chúng tôi khuyến nghị Khách Hàng nên lưu ý các vấn đề sau khi thực hiện các giao dịch trực tuyến:
3.2 Cánh giác với thư điện tử lạ, cuộc gọi lạ, thông tin khuyến mãi sai sự thật
Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi thư điện tử hoặc gọi cho Khách Hàng để yêu cầu tiết lộ hoặc xác minh mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng.
Nếu quý khách nhận được một thư điện tử từ một địa chỉ không rõ và có nội dung yêu cầu xác nhận hoặc cung cấp mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng, chỉ cần bỏ qua các yêu cầu hoặc báo cáo sự việc cho SGP.
Các chương trình khuyến mại được tổ chức bởi SGP được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được thông báo công khai trên
Các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các Kênh Bán Hàng của SGPbao gồm:
Nếu Quý Khách Hàng nhận được một thư điện tử hoặc một cuộc gọi nghi ngờ giả mạo hoặc thông tin về chương trình khuyến mại nghi ngờ giả mạo, Quý Khách Hàng hãy bỏ qua các thông tin, yêu cầu đó hoặc thông báo cho SGP thông qua số điện thoại 1900 7227 hoặc gửi thông tin về địa chỉ thư điện tử sgp-shopping@spt.vn để yêu cầu xác minh thông tin đó.
6 Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin:

Trung tâm bưu chính Sài Gòn (SGP)

Hotline: 1900 7227


Đia chỉ: 10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TP HCM, Việt Nam
Điện thoại HCM (028) 5404 0999 - (028) 5404 7979 - (028) 5444 9999
Email: sgp-shopping@spt.vnBạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.